Ανάκληση φαρμάκου…. o E.O.Φ μας προειδοποιεί για πολύ γνωστό φάρμακο!!!!

Mucothiol Adult sugar free syr.250mg/5ml.

K.A.K.: ετ. SANOFI-AVENTIS ABEE……..

διότι παρατηρήθηκαν κατάλοιπα, (διαφανείς έως καφέ απόχρωσης κρυστάλλων), οπτικά εμφανείς μέσα στη φιάλη. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας, με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που διενεργεί η εταιρεία SANOFI-AVENTIS ABEE.

Η εταιρεία SANOFI-AVENTIS ABEE, οφείλει να επικοινωνήσει με τους αποδέκτες των προϊόντων για την εφαρμογή της ανάκλησης και να ολοκληρώσει την απόσυρση τους από την αγορά, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επιπλέον πρέπει να τηρεί τα παραστατικά της απόσυρσης για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να το θέτει υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

πηγή: babyradio.gr