Δωρεάν σχολικές τσάντες σε παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών και ευπαθών ομάδων!

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Δήμου Κω για ακόμη μία σχολική χρονιά στηρίζει έμπρακτα τις οικογένειες αδύναμων συμπολιτών μας.

Σε συνεργασία με τον σύλλογο «Kos Kindness» θα δοθούν δωρεάν σχολικές τσάντες, σε μαθητές και μαθήτριες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά οικογένειες .

Δικαιούχοι είναι οι πολύτεκνες οικογένειες με έναν άνεργο γονέα, τρίτεκνες οικογένειες με έναν άνεργο γονέα, οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες με κάρτα ανεργίας και οι μονογονεϊκές τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

* Κάρτα ανεργίας

* Όποιο άλλο έγγραφο αποδεικνύει μονογονεϊκή οικογένεια.

Εάν υπάρξουν προσφορές και από άλλους συλλόγους ή και καταστήματα σχολικών ειδών στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής , τότε θα υπάρξει η δυνατότητα να στηρίξουμε περισσότερες οικογένειες.

Πληροφορίες καθημερινά στα τηλέφωνα : 22420-21502 και 22420-67420.

Η σειρά προτεραιότητας θα τηρηθεί με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών όσων ενδιαφέρονται και μέχρι την εξάντληση της διαθέσιμης ποσότητας. Η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών πρέπει να γίνει έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Πηγή: singleparent.gr