Η φθορά του χρόνου… άτιμο πράγμα!!!! πότε συνήθως απατά ένας άντρας!!

Δυστυχώς οι περισσότερες σχέσεις με το πέρασμα των χρόνων φθείρονται …. έρευνες που έγιναν δείχνουν στα πόσα χρόνια σχέσης απατά συνήθως ένας άντρας την σύντροφό του!!

Σε ποιον χρόνο μιας σταθερής σχέσης αυξάνεται η πιθανότητα απιστίας από πλευράς του;

 

Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική προφανώς, και πάγια, αντικειμενική εκτίμηση σχετικά με την απιστία δεν μπορεί να υπάρχει. Αλλά μελέτες γίνονται και δείχνουν πραγματάκια που καλό να λαμβάνονται υπόψιν.

Η Επιθεώρηση της Σεξουαλικής Έρευνας δημοσίευσε μελέτη σύμφωνα με την οποία η χρονική στιγμή που ένας άντρας είναι πιο επιρρεπής στο να απατήσει το στεφάνι του ή την επί μακρόν σύντροφό του είναι :

Ο 11ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ.

To δυσάρεστο αυτό συμπέρασμα βγήκε μετά από τη στοιχειοθέτηση των απαντήσεων 423 ατόμων. Οι άντρες του δείγματος που είχαν απατήσει το έκαναν πιο πολύ τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράλληλα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να τοποθετήσουν σε σειρά προτεραιότητας τους 29 λόγους που θα τους συγκρατούσε από το να προκαλέσουν το καίριο ρήγμα στη σχέση τους, με τον γνωστό, απαράδεκτο τρόπο. Ως πιο αποτρεπτικοί για εκείνους λόγους θεωρούνταν ο αντίκτυπος που θα έχει όλο αυτό στα παιδιά (αν υπάρχουν), στη σχέση αυτή καθαυτή αλλά και το ηθικό του πράγματος, δηλαδή το πόσο βαρέως θα το φέρνει άπαξ και συμβεί.

Από τα 10 χρόνια και μετά λοιπόν, μία προσοχή παραπάνω την δείχνουμε. Μακριά από εμάς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Η φθορά του χρόνου είναι άτιμο πράγμα.

πηγή: www.ladylike.gr