(Χιουμοριστικό) Με τι μοιάζει μία γυναίκα … και τι ένας άνδρας, στα 20-30-40-50 και 60 χρόνια του -αντίστοιχα-!! (χιουμοριστικό σχόλιο)

Η γυναίκα μοιάζει με τον κόσμο.

Στα είκοσι είναι σαν την Αφρική… Μισοεξευρευνημένη.

Στα τριάντα μοιάζει με την Ινδία… Ζεστή, τρυφερή, μυστηριώδης.

Στα σαράντα μοιάζει με την Αμερική… Τελειοποιημένη.

Στα πενήντα μοιάζει με την Ευρώπη… Μισοερειπωμένη.

Στα εξήντα μοιάζει με την Σιβηρία… Όλοι ξέρουν που είναι, αλλά κανείς δεν θέλει να πάει!

*******************************************************

Ο άνδρας μοιάζει με το τρένο.

Στα είκοσι είναι σαν τοπικό, σταματά σε κάθε σταθμό.

Στα τριάντα μοιάζει με έκτακτο, σταματά μόνο στα μεγάλα χωριά.

Στα σαράντα μοιάζει με εξπρές, σταματά μόνο στις μεγάλες πόλεις.

Στα πενήντα του μοιάζει με παλιά ατμομηχανή, σταματά συχνά, αλλά κυρίως για νερό.

Στα εξήντα του, δεν ταξιδεύει πια, έχει αποσυρθεί και βρίσκεται στη μάντρα.