Παρακαλούνται οι κ.κ. επιβάτες να ψηφίσουν

Παρακαλούνται οι κκ επιβάτες να ψηφίσουν
εάν επιθυμούν να πνιγούνε στα κύματα…
ή εάν επιθυμούν να φαγωθούν από καρχαρίες…

Παρακαλούνται οι κκ επιβάτες να ψηφίσουν

Πηγή: ΚΥΡ