Πρακτικές Ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

3μηνο εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Early Entry για Αιτήσεις έως 7/9/2015 με έκπτωση 15%. Η προκράτηση θέσης πραγματοποιείται απλά με την αίτησή σας και δεν απαιτείται προκαταβολή ποσού.

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν ένα εντατικό και πρακτικό πρόγραμμα άσκησης δημιουργικής γραφής. Αφορά όσους και όσες θέλουν να δοκιμαστούν πραγματικά στη δημιουργική γραφή μέσα από συνεχή παραδείγματα και πρακτικές ασκήσεις και αναζητούν μία έντονη διαδραστική επικοινωνία με τον εκπαιδευτή σε καθημερινή βάση.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο καθαρά σε πρακτική βάση και ασχολείται με όλα τα καθιερωμένα είδη δημιουργικής γραφής: τη μικρή ιστορία/διήγημα, τη νουβέλα, το μυθιστόρημα, το κινηματογραφικό και το τηλεοπτικό σενάριο καθώς και τη θεατρική γραφή. Στην αρχή αναλύονται συνοπτικά τα αναγκαία θεωρητικά όρια του κάθε είδους και μετά δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα από κάθε είδος γραφής, τα οποία αναλύονται και επεξηγούνται. Το βασικότερο μέρος των ενοτήτων όμως είναι οι συγκεκριμένες πρακτικές ασκήσεις δημιουργικής γραφής, οι οποίες είναι απόλυτα στοχευμένες στην προσπάθεια πραγματικής άσκησης δημιουργικής γραφής, μαζί με τον ενδελεχή και λεπτομερή σχολιασμό των απαντήσεων.

Με αυτό τον τρόπο η συνεχής και εμπεριστατωμένη διάδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων οδηγεί σταδιακά στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε είδους γραφής και στην συνεχή πρακτική εξάσκησή τους. Ως βασική μέθοδος διδασκαλίας λοιπόν καθίσταται αφενός η συνεχής και ενεργή συμμετοχή στην πρακτική άσκηση της δημιουργικής γραφής σε όλες τις βασικές εκφάνσεις της και αφετέρου η έντονη και γόνιμη επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή τους.