Ρακάδικο – Στοά Κούβελου, Εστιατόριο στον Πειραιά

Η Στοά του Κούβελου δημιουργήθηκε το 1897 απο τον Αχιλλέα Κούβελο.  Το 1890 χρησιμοποιήθηκε ως Χάνι. Στό ισόγειο υπήρχε το μαγειρείο-καπηλιό και στή Στοά ασφάλιζαν τα υποζύγιά και τις χειράμαξές τους. Στόν πάνω όροφο υπήρχαν καταλύματα.

Μετά το πρώτο προστέθηκαν και άλλα οικήματα και έγινε σπουδαίο Εμπορικό Κέντρο τής εποχής με
Τυπογραφείο
Ραφείο
Είδη ρουχισμού
Λευκά είδη
Εκτελωνιστές
Υποκάμισα
Αποθήκη απορυπαντικών
ΗΛεκτρικά είδη
Ψιλικά
Μυροπωλείο
Γενικό εμπόριο
Καφενείο

Το 1998 ανακαινίσθηκε ολόκληρο το κτίριο απο το εστιατόριο και αναδείχτηκαν τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία στη μορφή που είναι σήμερα.
Στους χώρους της Στοάς συνυπάρχουν εκτός απο το εστιατόριο ένα παραδοσιακό λουκουματζίδικο και ενα καφενείο.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.greece-athens.com/member.php?member_id=421