Ετικέτα: πλατύγυρο καπέλο

Ο ήλιος και τα παιδιά μας: οδηγίες ασφάλειας και προστασίας για την έκθεση των παιδιών μας στον ήλιο!!!

Τα παιδιά θα πρέπει να μην πάθουν κανένα έγκαυμα από τον ήλιο σε οποιαδήποτε ηλικία,…