Ετικέτα: Ralf Gold.

Σημαντική η πρώιμη διάγνωση για την πολλαπλή σκλήρυνση, μας εξηγεί σε βίντεο ο διάσημος καθηγητής Ralf Gold.

Όσο νωρίτερα ξεκινά η θεραπεία στην πολλαπλή σκλήρυνση τόσο περισσότερα προβλήματα αποφεύγει ο ασθενής επισήμανε…