Πολύ κοντά… η προκαταβολή για το επίδομα τέκνων ΟΓΑ με το περσινό Α21.

Έως τις 20 Απριλίου θα δοθεί σε περίπου 700.000 δικαιούχους η προκαταβολή για το επίδομα τέκνων και τα πολυτεκνικά επιδόματα του ΟΓΑ.

Φέτος επίσης θα υπάρξουν και ορισμένες πρωτοτυπίες ενώ μετά από τόσα χρόνια που ισχύει η κοινωνική παροχή δεν είναι λίγα τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στην εφαρμογή του μέτρου.


Για τις αρχές Μαρτίου έχει οριοθετηθεί η έναρξη της υποβολής αιτήσεων Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ για το 2016 μαζί με την πρεμιέρα των φορολογικών δηλώσεων. Εως τις 20 Απριλίου σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 θα δοθεί η προκαταβολή στους περσινούς δικαιούχους ανεξάρτητα εαν έχουν υποβάλει Ε1 και Α21 για 2016 , ενώ οι νέοι αιτούντες του Α21 θα πρέπει να περιμένουν αρκετό διάστημα για να εκκαθαριστεί η δήλωση τους,

Ετσι περίπου 700.000 δικαιούχοι χωρίς να κάνουν Α21 θα πάρουν την προκαταβολή για τα επιδόματα ενώ θα κληθούν να κάνουν νέο Α21 μαζί με τις δηλώσεις. Ετσι όσοι πάρουν την προκαταβολή και δεν πληρούν τα κριτήρια φέτος θα κληθούν να την επιστρέψουν.
Το Ειδικό Επίδομα Στήριξης Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών,
ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ τον χρόνο και χορηγείται σε τρεις δόσεις τον χρόνο. Επίσης, το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων κυμαίνεται από 13 έως 40 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων παιδιών, αλλά και το οικογενειακό εισόδημα. Τα επιδόματα χορηγούνται σε όσους έχουν παιδιά κάτω των 18 ή 19 ετών, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση ή 25 ετών εφόσον σπουδάζουν ή έχουν πάνω από 67% ποσοστό αναπηρίας.
Ένας εξορθολογισμός που αναμένεται να συμπεριλάβει τόσο τα οικογενειακά επιδόματα που χορηγεί ο ΟΓΑ, όσο και τα επιδόματα αναπηρίας. Η προσπάθεια που γίνεται είναι να εντοπιστούν κραυγαλέες αδικίες στο σύστημα και να εξαλειφθούν, αλλά παράλληλα να μην αδικηθούν πολίτες που πραγματικά έχουν ανάγκη από προνοιακή στήριξη.
Αίτηση Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα από φέτος θα κάνουν τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και θα λάβουν κανονικά τα επιδόματα από τον ΟΓΑ. Μέχρι τις 20 Απριλίου, ο ΟΓΑ δεσμεύεται να πραγματοποιήσει την επόμενη πληρωμή για τα οικογενειακά επιδόματα( Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων, Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών).
Τα προβλήματα όμως στα χρόνια που έχει θεσπιστεί το επίδομα τέκνων δεν ειναι λίγα ενώ όπως έγινε γνωστό πρίν από λίγες ημέρες ο Συνήγορος του Πολίτη δέχεται και διερευνά συνεχώς αναφορές σχετικά με το επίδομα και το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες . Από την έρευνα των αναφορών αυτών έχουν αναδειχθεί προβλήματα και δυσλειτουργίες που με συνεχή προσπάθεια των υπηρεσιών του ΟΓΑ εξομαλύνονται όλο και περισσότερο.
Ωστόσο εκκρεμεί ακόμη το καίριο ζήτημα εξέτασης των προϋποθέσεων και των δύο γονέων προκειμένου να αποφασισθεί εάν τα παιδιά τελικά θα είναι δικαιούχοι ή όχι των εν λόγω επιδομάτων. Ειδικότερα, ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια που παρακωλύει την πρόσβαση στην εν λόγω παροχή προκύπτει από τη μη πρόβλεψη, της δυνατότητας ελέγχου των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος, στο πρόσωπο της μητέρας, όταν ο πατέρας, ως υπόχρεος υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος, δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και φθάνουμε στο παράδοξο της αποστέρησης της παροχής από το παιδί και από την οικογένεια που βρίσκεται σε πραγματική οικονομική αδυναμία.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε έγγραφο που απηύθυνε προς τον ΟΓΑ και το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τόνισε ότι οι σύγχρονες νομοθεσίες αποσυνδέουν τις οικογενειακές παροχές από τους γονείς για να μην παρεισδύουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τύπο της οικογένειας (παραδοσιακή πυρηνική, μονογονεϊκή, ανασυγκροτημένη κ.α.) και τα επιδόματα τείνουν να εστιάζονται στο ίδιο το παιδί. Ειδικά για το δικαιούχο της παροχής η επίμαχη διάταξη επιλέγει τον
όρο « οικογένειες που δικαιούνται…» ενώ στην Εισηγητική Έκθεση αναφέρεται ότι: «Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων θα καταβάλλεται στοχευμένα στα παιδιά..». Για την περίπτωση της αποστέρησης της παροχής λόγω της διαδικασίας όπως αυτή ορίζεται στην σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ), η Αρχή επεσήμανε ότι εντοπίζεται ανισότητα μεταχείρισης της μητέρας αλλά και του παιδιού ανάλογα με το είδος της οικογένειας και ότι η ΥΑ έχει εξουσιοδότηση από το νόμο να καθορίσει τη διαδικασία προς εκπλήρωση του σκοπού του νομοθέτη και όχι προς δημιουργία μη νόμιμων εμποδίων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε τροποποίηση της σχετικής ΥΑ ώστε σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε Δήλωση της Φορολογίας Εισοδήματος (πατέρας) δεν πληροί τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για τη χορήγηση και καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων να ελέγχεται εάν πληρούνται αυτές στο πρόσωπο του έτερου γονέα (μητέρα).
Παράλληλα να υπενθυμίσουμε ότι έχουν για τον Απρίλιο έχουν προωθηθεί περίπου 10.000 αιτήσεις που εκκρεμούσαν και μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που έγινε από τους ενδιαφερόμενους, κρίθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, ως «ώριμες», για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επανελέγχου. Ο ΟΓΑ όμως, έχει ακόμα στην αναμονή, τουλάχιστον άλλες 40.000 αιτήσεις ενδιαφερομένων, για τις οποίπαραδοσιακή πυρηνική, μονογονεϊκή, ανασυγκροτημένηες ακόμα λείπουν δικαιολογητικά, που πρέπει επίσης να υποβληθούν.


πηγή