Σπουδαίο έργο για την Κρήτη… εγκατάσταση προειδοποιητικών φανών σηματοδότησης στην Εθνική Οδό Ηρακλείου – Μοιρών.

Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και την αποφυγή ατυχημάτων από τους οδηγούς, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης με έγγραφο… της

στα ΜΜΕ, κάνει γνωστό ότι: «Στα πλαίσια της βελτίωσης του επίπεδου οδικής ασφάλειας του εθνικού δικτύου της Κρήτης με επιπλέον σήμανση πέραν της υφιστάμενης και στα πλαίσια του 12ου  Υποέργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», προβλέπεται η τοποθέτηση προειδοποιητικών ιστών φωτεινής σηματοδότησης με αναλάμποντες φανούς στα πιο επικίνδυνα σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου  .
Σε υλοποίηση των παραπάνω, ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 12-8-2016 το συνεργείο συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης έχει εγκαταστήσει και παραδώσει σε λειτουργία προειδοποιητικούς (πορτοκαλί) αναλάμποντες φανούς σηματοδότησης στους κόμβους Αθανάτων και Δαφνών επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών. Στους κόμβους αυτούς έχουν τοποθετηθεί αυτόνομοι φανοί LED φωτεινής σηματοδότησης με φωτοβολταϊκό πάνελ». Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στο έγγραφο της που υπογράφει η Διευθύντρια Ιερωνυμάκη – Κοπιδάκη Κέτη, καλεί τους διερχόμενους οδηγούς να είναι προσεκτικοί στην υπάρχουσα σήμανση, καθώς στα σημεία αυτά υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος εξαιτίας των υψηλών ταχυτήτων που αναπτύσσουν οι οδηγοί. –

πηγή: www.newsone.gr