Τελευταία δύση του 20ου αιώνα με το την ορχήστρα των χρωμάτων στη Σαντορίνη

Μια ονειρική συναυλία στη Σαντορίνη, δείτε το βίντεο

Η ορχήστρα των χρωμάτων
Μάνος Χατζιδάκις, “Το χαμόγελο της Τζοκόντα”
31.12.1999

The Orchestra of Colors in:
Manos Hatzidakis, “The smile of Giokonda”
31.12.1999